Laden...

Verhuurvoorwaarden - seizoen 2024

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:

 • Voor vertrek de motor zelf controleren op brandstof en/of schade. (Huurder tekent voor conditie van de motor);
 • Niet volgetankt inleveren: vast tarief € 50,00;
 • Motor dient altijd met TWEE sloten (stuurslot én schijfremslot) op slot te staan!
 • Telefonische en/of mondelinge misverstanden zijn ALTIJD voor rekening huurder;
 • De vermelde prijzen gelden vanaf 1 januari 2024;
 • Eventuele prijswijzigingen voorbehouden;
 • Goedhart Motoren behoudt de kopieën van rijbewijs en/of paspoort t.b.v. overtredingen etc.;
 • • De verkorte verhuurvoorwaarden EN de uitgebreide verhuurvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor beide geldt dat de huurder hiermee onvoorwaardelijk akkoord gaat. (Huurder tekent hiervoor)

HUURDER/BESTUURDER:

 • Huurder dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs geldig voor de te huren categorie;
 • Voor het huren van bepaalde modellen geldt dat de huurder minimaal twee jaar in het bezit dient te zijn van het rijbewijs voor deze categorie en een minimale leeftijd van 26 jaar heeft;
 • Voor het huren van bepaalde modellen geldt dat de huurder minimaal vijf jaar in het bezit dient te zijn van het rijbewijs voor deze categorie en een minimale leeftijd van 30 jaar heeft;
 • Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de motor besturen, bij gebruik door anderen dan de huurder is de motorfiets NIET verzekerd en blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk;
 • Huurder ontvangt de motor met een volle tank benzine, bij terugbrengen dient deze tank weer vol te zijn;
 • Bij overschrijding van de huurtermijn/tijd wordt € 25,00 per uur in rekening gebracht;
 • De kilometerkabels zijn verzegeld, indien deze verbroken worden, is Goedhart Motoren genoodzaakt om minimaal 1000 kilometers per dag in rekening te brengen en zo nodig de reparatie- en verzegelingskosten;
 • Alle motoren van Goedhart Motoren zijn uitgerust met antidiefstal-chips;

EIGEN RISICO:

 • Het eigen risico is afhankelijk van het type motorfiets en is nimmer af te kopen tot € 0,00.
 • Het eigen risico geldt per schade gebeurtenis.
 • U kunt dit eigen risico verlagen:
  • Categorie A: Eigen risico € 1500,00 > € 750,00 > €17,50 per dag
  • Categorie B: Eigen risico € 2000,00 > € 1000,00 > €20,00 per dag
  • Categorie C: Eigen risico € 2750,00 > € 1500,00 > €25,00 per dag
 • In geval van diefstal van de motorfiets is het eigen risico voor de huurder en deze risico’s bij diefstal zijn niet afkoopbaar c.q. te verminderen.
 • Bij schade ontstaan op een dijk geldt een dubbel eigen risico!

Bij het terugkomst van de motorfiets met schade wordt het eigen risico direct met de huurder afgerekend. Indien na taxatie blijkt dat de taxatiekosten lager zijn dan het eigen risico, zal Goedhart Motoren het verschil met de huurder verrekenen.

ANNULEREN:

 • In het geval van annuleren binnen 6 tot 3 dagen voor de start-overeenkomst-datum, wordt de betalingsplicht 25% van de verwachte rekening;
 • Annuleren 2 dagen voor de start-overeenkomst-datum, is de huurder verplicht 50% van de verwachte rekening te betalen;
 • Annuleren 1 dag voorafgaande aan start-overeenkomst-datum, of op de startdatum is de huurder verplicht 100% van de verwachte rekening te betalen;
 • Annuleren zonder berichtgeving verplicht de huurder altijd tot betaling van 100% van de verwachte rekening.

BETALING:

 • Bij het afhalen van de motor dient huurder een borg te betalen van € 300,00. Een dubbele legitimatie is hierbij verplicht. (bijv. een geldig Nederlands rijbewijs EN een geldig Nederlands paspoort) Alleen Nederlandse legitimaties worden geaccepteerd;
 • De totale kosten van de verhuurperiode worden tijdens het inlevermoment verrekend met de vooraf betaalde borg.

TARIEVEN:

 • De tarieven zijn inclusief BTW, WA verzekering en groene kaart, exclusief brandstof, en exclusief huur helm(en), kleding en/of accessoires.

HUURPERIODE:

 • Daghuur : 9:00 uur tot 8:30 uur volgende dag.
 • Midweekhuur: Woensdag 9:00 uur tot vrijdag 17:00 uur.
 • Weekendhuur : Zaterdag 9:00 uur tot maandag 17:00 uur.
 • Weekhuur : 7 x 24 uur aaneengesloten.
 • Avond ervoor ophalen (indien mogelijk) kost 25 euro extra.

HUUR KLEDING ETC.:

Artikel Dagtarief Weektarief
Helm € 10,00 € 50,00
Motorjas € 10,00 € 50,00
Motorbroek € 10,00 € 50,00
Handschoenen € 5,00 € 25,00
Laarzen € 5,00 € 25,00
TomTom € 10,00 € 50,00

Deze huurartikelen vallen niet onder de verzekering. Bij verlies, diefstal of beschadiging wordt de volledige nieuwprijs in rekening gebracht.

VERPLICHTING:

De huurder kan zich nimmer onttrekken aan de verplichtingen zoals beschreven in de verhuurvoorwaarden, ook al heeft hij/zij geen kennis genomen van de inhoud van beide verhuurvoorwaarden.

Goedhart Motoren wenst u veel prettige en veilige ritten.

ALLE MOTOREN VAN GOEDHART MOTOREN ZIJN UITGERUST MET ANTI-DIEFSTAL-CHIPS.