Laden...

Giftcard voorwaarden goedhartmotoren.nl

 1. In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze Goedhart Giftcard voorwaarden van toepassing op door Goedhart Motoren uitgegeven Giftcards. Door gebruik te maken van een Goedhart Giftcard aanvaard je deze Giftcard voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goedhart Motoren uitgegeven Giftcards die worden verkocht door Goedhart Motoren en door Goedhart Motoren aangewezen derde partijen.
 3. Iedere Giftcard is voorzien van een unieke code. Dit is een nummercode en pincode. Iedere Giftcard wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Giftcard (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Goedhart Motoren te worden verstrekt. Goedhart Motoren behoudt zich het recht voor om een Giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Giftcard (in geval van elektronische Giftcard de e-mail die door Goedhart Motoren of een door Goedhart Motoren aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Giftcard bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Goedhart Motoren te overleggen.
 4. Om een Giftcard te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode "Giftcard" en vul je de exacte code in.
 5. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Giftcards/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Giftcard is gedurende twee jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Giftcard niet meer worden gebruikt.
 6. Giftcards uitgegeven door Goedhart Motoren en/of door Goedhart Motoren aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de Goedhart motoren winkel en goedhartmotoren.nl.
 7. Giftcards kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 8. Giftcards of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 9. De restwaarde van de Giftcard kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar via de saldo checker op goedhartmotoren.nl/giftcard.
 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Giftcard(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: cash, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.
 11. In geval Goedhart Motoren overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Giftcard(s) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden met Giftcards. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Giftcards zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door middel van Giftcards.
 12. Het is niet toegestaan Giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Giftcards wordt ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan Giftcards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. Deze Giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de Giftcardvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Giftcard te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Giftcards gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde Giftcardvoorwaarden.
 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Giftcards of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Giftcards inwisselen.
 17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Giftcards of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Goedhart Motoren zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.